Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.
Jídelníček Napište nám +420 476 707 962
Zpět
03.07.2019, Ekonomka MŠ

Platby a provoz MŠ

PROVOZ MŠ

Příchod dětí:
6:00 - 8:00 

Odchod dětí:
12:15 - 13:00 - po obědě
14:30 - 16:00 - odpoledne

Příchod a odchod dítěte v jiném čase (mezi 6:00 a 16:00) je možný dle dohody s p.učitelkou.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

školní rok pro MŠ 03.09.2018 - 30.08.2019
podzimní prázniny pro ZŠ 29.10.2018 - 30.10.2018
vánoční prázdniny pro ZŠ 23.12.2018 - 02.01.2019
vánoční prázdniny pro MŠ 23.12.2018 - 01.01.2019
pololetní prázdniny pro ZŠ 1.02.2019
jarní prázdniny pro ZŠ 11.03.2019 - 17.03.2019
velikonoční prázdniny 18.04.2019 - 19.04.2019
letní prázdniny pro ZŠ 29.06.2019 - 01.09.2019
letní prázdniny - MŠ uzavřena 29.7.2019 - 25.8.2019

Vždy v době školních prázdnin je v MŠ OMEZENÝ PROVOZ.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

školní rok pro MŠ 02.09.2019 - 30.08.2019
podzimní prázniny pro ZŠ 29.10.2019 - 30.10.2019
vánoční prázdniny pro ZŠ 23.12.2019 - 03.01.2020
vánoční prázdniny pro MŠ 23.12.2019 - 01.01.2020
pololetní prázdniny pro ZŠ 31.01.2020
jarní prázdniny pro ZŠ 03.02.2020 - 09.02.2020
velikonoční prázdniny 09.04.2020 - 10.04.2020
letní prázdniny pro ZŠ 01.07.2020 - 31.08.2020
letní prázdniny - MŠ uzavřena červenec 2020

Vždy v době školních prázdnin je v MŠ OMEZENÝ PROVOZ.


ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platby za dítě v Mateřské škole od 1.9. 2019
pouze bankovním převodem, posílejte stravné a úplatu dohromady.

Číslo bankovního účtu: 78-7004340207/0100 

Platby:

Variabilní symbol: uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen (dle přihlášky ke stravování)
Zadat jméno dítěte (do zprávy pro příjemce)
Celková platba pro jesle: 1 800,- Kč (úplata 1200,- + záloha na stravné 600,-)
Celková platba pro MŠ: 1 160,- Kč (úplata 500,- + záloha na stravné 660,-)
Předškoláci: pouze stravné ve výši 660,- Kč
7leté: pouze stravné ve výši 680,- Kč

Úplata pro školní rok 2019/2020:

JESLE 1.200,- Kč
500,- Kč

Stravné (záloha na stravné):

Měsíčně:  660,- Kč, pro 7leté 680,- Kč
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 18,- Kč (pro 7leté 19,- Kč)
Odpolední svačina 6,- Kč
Celý den 33,- Kč (pro 7leté 34,- Kč)

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ V MŠ

Mateřské školy mají uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje kromě jiného i pojištění zdraví dítěte. 
Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (ustanovení § 422). Základní školy se oproti tomu řídí ustanoveními zákoníku práce.

Mateřské i základní školy zřízené městem Most mají pojištění odpovědnosti sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu.

Úraz pak bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nedostane žádné pojistné plnění.

Rychlý kontakt

Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 707 962 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@sochora.ms-most.cz

Projekt Duhová zahrada

Naše mateřská škola se hlásila do Grantové výzvy 2017 Nadace proměny Karla Komárka v programu Zahrada hrou. V posledním finálovém kole jsme skončily na šestém nepostupovém místě, bylo podpořeny 5 mateřských škol z pěti krajů České republiky. Budeme se hlásit do další výzvy.