Zpět
11.04.2022, Ekonomka MŠ

Platby a provoz MŠ

PROVOZ MŠ

Příchod dětí:
6:00 - 8:00 

Odchod dětí:
12:15 - 13:00 - po obědě
14:30 - 16:30 - odpoledne

Příchod a odchod dítěte v jiném čase (mezi 6:00 a 16:30) je možný dle dohody s p.učitelkou.

 ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

školní rok pro MŠ 01.09.2021 - 31.08.2022
podzimní prázniny pro ZŠ 27.10.2021 - 29.10.2021
vánoční prázdniny pro ZŠ 23.12.2021 - 02.01.2022
vánoční prázdniny pro MŠ 24.12.2021 - 02.01.2022
pololetní prázdniny pro ZŠ 04.02.2022
jarní prázdniny pro ZŠ 21.02.2022 - 27.02.2022
velikonoční prázdniny 14.04.2022
letní prázdniny pro ZŠ 01.07.2022 - 31.08.2022
letní prázdniny - MŠ uzavřena červenec 2022 - podrobné informace zde

Vždy v době školních prázdnin je v MŠ OMEZENÝ PROVOZ.


ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platby za dítě v Mateřské škole od 1.1.2022
pouze bankovním převodem, posílejte stravné a úplatu zvlášť.

Číslo bankovního účtu: 78-7004340207/0100 

Platby od 1.1.2022:

Variabilní symbol: uvádějte variabilní symboly, které Vám byly přiděleny - stravné a úplata různé variabilní symboly
Poznámka k platbě:  zadejte jméno dítěte do zprávy pro příjemce
Platba pro jesle: úplata 1200,-  Kč + záloha na stravné 700,- Kč
Platba pro MŠ: úplata 500,-  Kč + záloha na stravné 750,- Kč
Předškoláci: záloha na stravné ve výši 750,- Kč
7leté: záloha na stravné ve výši 800,- Kč

Úplata pro školní rok 2021/2022:

JESLE 1.200,- Kč
500,- Kč

Stravné (záloha na stravné):

Měsíčně:  750,- Kč, pro 7leté 800,- Kč
Přesnídávka 9,- Kč (pro 7leté 10,-Kč)
Oběd 20,- Kč (pro 7leté 21,- Kč)
Odpolední svačina 8,- Kč (pro 7leté 9,- Kč)
Celý den 37,- Kč (pro 7leté 40,- Kč)

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ V MŠ

Mateřské školy mají uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje kromě jiného i pojištění zdraví dítěte. 
Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (ustanovení § 422). Základní školy se oproti tomu řídí ustanoveními zákoníku práce.

Mateřské i základní školy zřízené městem Most mají pojištění odpovědnosti sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu.

Úraz pak bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nedostane žádné pojistné plnění.

Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz