Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.
Jídelníček Napište nám +420 476 448 841
Zpět
24.08.2020, Zástupkyně MŠ

Platby a provoz MŠ

PROVOZ MŠ

Příchod dětí:
6:00 - 8:00 

Odchod dětí:
12:15 - 13:00 - po obědě
14:30 - 16:30 - odpoledne

Příchod a odchod dítěte v jiném čase (mezi 6:00 a 16:30) je možný dle dohody s p.učitelkou.

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

školní rok pro MŠ 01.09.2020 - 31.08.2021
podzimní prázniny pro ZŠ 29.10.2020 - 30.10.2020
vánoční prázdniny pro ZŠ 23.12.2020 - 03.01.2021
vánoční prázdniny pro MŠ 24.12.2020 - 03.01.2021
pololetní prázdniny pro ZŠ 29.01.2021
jarní prázdniny pro ZŠ 08.02.2021 - 14.02.2021
velikonoční prázdniny 01.04.2021 - 05.04.2021
letní prázdniny pro ZŠ 01.07.2021 - 31.08.2021
letní prázdniny - MŠ uzavřena srpen 2021

Vždy v době školních prázdnin je v MŠ OMEZENÝ PROVOZ.


ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platby za dítě v Mateřské škole od 1.9. 2020
pouze bankovním převodem, posílejte stravné a úplatu dohromady.

Číslo bankovního účtu: 78-7004340207/0100 

Platby:

Variabilní symbol: uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen (dle přihlášky ke stravování)
Zadat jméno dítěte (do zprávy pro příjemce)
Celková platba pro jesle: 1 800,- Kč (úplata 1200,- + záloha na stravné 600,-)
Celková platba pro MŠ: 1 160,- Kč (úplata 500,- + záloha na stravné 660,-)
Předškoláci: pouze stravné ve výši 660,- Kč
7leté: pouze stravné ve výši 680,- Kč

Úplata pro školní rok 2020/2021:

JESLE 1.200,- Kč
500,- Kč

Stravné (záloha na stravné):

Měsíčně:  660,- Kč, pro 7leté 680,- Kč
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 18,- Kč (pro 7leté 19,- Kč)
Odpolední svačina 6,- Kč
Celý den 33,- Kč (pro 7leté 34,- Kč)

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ V MŠ

Mateřské školy mají uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje kromě jiného i pojištění zdraví dítěte. 
Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (ustanovení § 422). Základní školy se oproti tomu řídí ustanoveními zákoníku práce.

Mateřské i základní školy zřízené městem Most mají pojištění odpovědnosti sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu.

Úraz pak bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nedostane žádné pojistné plnění.

Rychlý kontakt

Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@sochora.ms-most.cz