Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.
Jídelníček Napište nám +420 476 448 841
Zpět
09.07.2021, Ekonomka MŠ

Zápis

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky zápisu 2021 - MŠ

Výsledky zápisu 2021 - SDP (jesle)

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021.

Plakát k zápisům do MŠ v Mostě.

V letošním roce máte možnost přihlásit se k zápisu elektronickou cestou – prostřednictvím webové aplikace ZápisyOnline. Pokud tuto možnost nemáte, můžete podat žádost o předškolní vzdělávání osobně v MŠ ve dnech 4. 5. - 5. 5. 2021.

Postup:

 • Kliknutím na obrázek se dostanete do aplikace, kde se zaregistrujete, což je první krok zápisu do MŠ

 

 • Kliknutím na banner se dostanete do aplikace a provedete registraci dítěte k zápisu do MŠ (zde si vytisknete vyplněnou žádost, podepíšete a spolu s podepsanými kritérii a kopií rodného listu doručíte osobně do MŠ ve dnech 4.5. - 5.5.2021, eletronicky či poštou nejpozději do 16. 5. 2021)
 • Dále je nutné odevzdat potvrzené řádné očkování od lékaře nejpozději do 21. 5. 2021
POSTUP při zápisu dětí bez aplikace online zápis do MŠ:
 •  Vytiskněte si potřebné formuláře:
 1. žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. podepsaná kritéria k přijetí
 3. kopie rodného listu
  - žádost k předškolnímu vzdělávání, podepsaná kritéria k přijetí a kopii rodného listu doručte ve dnech 4.5.2021 a 5.5.2021 od 8,00 do 16,00 hod.
 4. potvrzení od lékaře - doručte nejpozději do 21.5.2021
 • Řádně si, prosím, vše přečtěte a vyplňte. Každý chybějící údaj (datum, podpis….) vám budeme vracet k opravě.
 • Všechny tyto dokumenty vložte do obálky, nadepište „ZÁPIS DO MŠ 2021“ a doručte do ředitelny Mateřské školy, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organizace ve dnech 4. 5. 2021 - 5. 5. 2021
 • Jiné možné podání: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou doporučeně na adresu mateřské školy
 • POZOR!!! Nelze podat přihlášku e-mailem bez elektronického podpisu!!!
 • Dotazy telefonicky 739 340 150 nebo e-mailem na ms.sochora@sochora.ms-most.cz.

Pokud své dítě nebudete registrovat přes www.online zapisy.cz, budeme Vám přiděleno registrační číslo mateřskou školou v ředitelně školy.

POSTUP K ZÁPISU DO MŠ - ZJEDNODUŠENÁ VERZE 

 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Na přijetí dítěte mladšího 3 let není právní nárok.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
ze dne 7. března 2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

 

Adaptační program

 

Dokumenty k zápisu do MŠ:

žádost k předškolnímu vzdělávání
potvrzení od lékaře
podepsaná kritéria k přijetí

oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Dokumenty k zápisu do SDP (jesle):

žádost k předškolnímu vzdělávání
potvrzení od lékaře
podepsaná kritéria k přijetí

 

Představení MŠ:

Profilace MŠ

Profilace MŠ - malá ochutnávka ve foto

1. teambuilding pracovnic MŠ - Jesenice u Rakovníka

2. teambuilding pracovnic MŠ - Janov nad Nisou

3. teambuilding pracovnic MŠ - Praha

4. teambuilding pracovnic MŠ - Lesná v Krušných horách + Šumava

Rychlý kontakt

Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@sochora.ms-most.cz