Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.
Jídelníček Napište nám +420 476 448 841
Zpět
13.04.2021, Ekonomka MŠ

Zápis

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021.

Plakát k zápisům do MŠ v Mostě.

V letošním roce máte možnost přihlásit se k zápisu elektronickou cestou – prostřednictvím webové aplikace ZápisyOnline. Pokud tuto možnost nemáte, můžete podat žádost o předškolní vzdělávání osobně v MŠ ve dnech 4. 5. - 5. 5. 2021.

Postup:

 • Kliknutím na obrázek se dostanete do aplikace, kde se zaregistrujete, což je první krok zápisu do MŠ

 

 •  Vytiskněte si potřebné formuláře:
 1. žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. potvrzení od lékaře
 3. podepsaná kritéria k přijetí
 4. kopie rodného listu
 • Řádně si, prosím, vše přečtěte a vyplňte. Každý chybějící údaj (datum, podpis….) vám budeme vracet k opravě.
 • Všechny tyto dokumenty vložte do obálky, nadepište „ZÁPIS DO MŠ 2021 – NEOTVÍRAT“ a doručte do mateřské školy, vhoďte do připraveného boxu pod okny ředitelny Mateřské školy, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organizace ve dnech 4. 5. 2021 - 5. 5. 2021
 • Jiné možné podání: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou doporučeně na adresu mateřské školy
 • POZOR!!! Nelze podat přihlášku e-mailem bez elektronického podpisu!!!
 • Dotazy telefonicky 739 340 150 nebo e-mailem na ms.sochora@sochora.ms-most.cz.

Pokud své dítě nebudete registrovat přes www.online zapisy.cz, budeme Vám přiděleno registrační číslo mateřskou školou formou sms či emailem, proto je nutné uvést funkční telefonní číslo nebo email.

POSTUP K ZÁPISU DO MŠ - ZJEDNODUŠENÁ VERZE 

 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Na přijetí dítěte mladšího 3 let není právní nárok.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
ze dne 7. března 2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

 

Adaptační program

 

Dokumenty k zápisu do MŠ:

žádost k předškolnímu vzdělávání
potvrzení od lékaře
podepsaná kritéria k přijetí

oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Dokumenty k zápisu do SDP (jesle):

žádost k předškolnímu vzdělávání
potvrzení od lékaře
podepsaná kritéria k přijetí

 

Představení MŠ:

Profilace MŠ

Profilace MŠ - malá ochutnávka ve foto

1. teambuilding pracovnic MŠ - Jesenice u Rakovníka

2. teambuilding pracovnic MŠ - Janov nad Nisou

3. teambuilding pracovnic MŠ - Praha

4. teambuilding pracovnic MŠ - Lesná v Krušných horách + Šumava

Kalendář akcí

V tuto chvíli nemáme naplánované žádné akce.

Celý kalendář

Rychlý kontakt

Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@sochora.ms-most.cz