Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.
Jídelníček Napište nám +420 476 448 841
Zpět
05.08.2020, Ekonomka MŠ

!!! PODMÍNKY PROVOZU MŠ OD 10. 8. 2020

Vážení rodiče, v pondělí 10. 8. 2020 otvíráme mateřskou školu s běžným provozem, ale za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

1, Provozní doba MŠ se vrací do normálu od 6:00 do 16:30 hod.
2, Převzetí a vyzvedávání dětí bude probíhat ve venkovních prostorách, tj. u hlavního vchodu do MŠ.
3, Do 31. 8. 2020 jsou děti pouze v hlavní budově MŠ.
4, Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, pověřená osoba má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v
průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli, budeme vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do
kolektivu.
5, Děti si s sebou do mateřské školy nebudou nosit ŽÁDNÉ hračky z domova.
6, Všechny děti si přinesou 2 roušky (každá zvlášť zabalená v igelitovém sáčku, rouška i igelitový sáček budou podepsány). Je to preventivní opatření. Důvod: při podezření výskytu onemocnění COVID-19 musí děti i pedagogičtí pracovníci nasadit okamžitě
roušky viz. Metodický pokyn MŠMT.
7, Všechny děti si přinesou vlastní podepsanou plastovou lahvičku s pitím, určenou pro pobyt venku.
8, K nástupu Vašeho dítěte do MŠ je bezpodmínečně nutné vyplnit NOVÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které najdete na webových stránkách MŠ v Dokumentech.

Podmínky provozu od 1. 9. 2020 budeme řešit dle aktuální situace. Dáme Vám včas vědět.

Děkujeme za pochopení.
Přejeme hezké prázdninové dny a moc se na Vás těšíme.
Miroslava Samková a kolektiv MŠ Sochora


Rychlý kontakt

Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@sochora.ms-most.cz