Zpět
11.05.2021, Zástupkyně MŠ

!!! PODMÍNKY PROVOZU MŠ OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče, v pondělí 10. 5. 2021 otvíráme mateřskou školu s běžným provozem, ale za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

1, Provozní doba MŠ zůstává od 6:00 do 16:30 hod.

2, Děti nemusí mít zakryté dýchací cesty.

3, Děti se nebudou testovat.

4, Převzetí a vyzvedávání dětí bude probíhat ve venkovních prostorách, tj. u hlavního vchodu do MŠ na velké budově, na malé budově u dveří jednotlivých tříd.

5, Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, pověřená osoba má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout.

6, Děti si s sebou do mateřské školy nebudou nosit ŽÁDNÉ hračky z domova.

7, Všechny děti si přinesou vlastní podepsanou plastovou lahvičku s pitím, určenou pro pobyt venku.

 

Všechna tato hygienická a bezpečnostní opatření vyžadujeme z důvodu toho, že se děti již nebudou testovat a nemusí nosit roušky. Chceme těmito opatřeními minimalizovat riziko nákazy.

 

Děkujeme Vám za to, že naše požadavky budete respektovat.

Těšíme se na vás :-)

Miroslava Samková a kolektiv MŠ Sochora


Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz