Zpět
01.03.2021, Ekonomka MŠ

Otevření MŠ od 1.3.2021 pro děti rodičů vybraných profesí

POZOR ZMĚNA !!!

Otevření mateřské školy pro děti rodičů vybraných profesí od 1.3.2021 na základě Rozhodnutí hejtmana ÚK č. 480/2020/COV19

28.02.2021

Naše mateřská škola byla určena jako škola, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku
od 2 do 6 let rodičů vybraných profesí (IZS):

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

- zaměstnanci České pošty, s. p.,

- zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností,

Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit přihlášku - přihlášku je možné vyplnit před mateřskou školou nebo již doma - zde si můžete stáhnout přihlášku ve formátu pdf nebo formátu doc.

!!! PREFERUJEME PŘIHLÁŠKU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ !!!

JEŠTĚ DNES VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLA 739340150 a 731181064.

Péče bude realizována jako v běžné mateřské škole – stravování po celý den, vzdělávací a výchovná činnost.

:

MŠ bude otevřena od 6:00 do 16:30 ve všech třídách mateřské školy.

Školné a stravné bude poskytnuto bezplatně.

Školní jídelna:

Stravování bude zajištěno ve stejném režimu jako obvykle.

Bezpečnostní opatření:

Rodiče nebudou vpuštěni do budovy MŠ, o jejich děti se postará personál.

Všechny děti si ihned po vstupu do třídy umyjí ruce antibakteriálním mýdlem.

Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán

Upozorňujeme, že:

  • v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy
  • nesmíte přivést dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa
  • nesmíte přivést dítě v případě, že dítě přišlo do styku s nakaženou osobou
  • škola dětem nezajišťuje medikaci jakýchkoliv léků


Kalendář akcí

V tuto chvíli nemáme naplánované žádné akce.

Celý kalendář

Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz