Zpět
22.03.2021, Zástupkyně MŠ

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

DISTANČNÍ VÝUKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE (od 1. 3. 2021)

Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace
Antonína Sochora 2937/2, Most, 43401

Třída 3. A „Myšky“ a 3. B „Berušky“

 

  • vzdělávání bude probíhat formou on-line aktivit - asynchronní (pojem, kterým je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla přes internet, při asynchronní výuce děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem)
  •  u dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů, v domácím prostředí za pomoci rodičů (společná hra, práce na zahradě, pobyt v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, příprava jídla, …)
  •  cílem distančního vzdělávání je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám
  •  je důležité založit si portfolio (složka s vypracovanými úkoly) - rodiče úkoly a aktivity dokumentují, mohou pořídit fotografie, schovávat kresby dětí
  •  mezi rodiči a mateřskou školou je důležitá zpětná vazba (email - 3.B , WhatsApp - 3.A)
  •  konkrétní nabídku činností najdete v záložce tříd „Myšek“ a „Berušek“

TÉMA ŠVP: DUHOVÝ SVĚT - BŘEZEN

Distanční výuka pro třídu BERUŠEK - záložka Co se u nás děje

Distanční výuka pro třídu MYŠEK - záložka Co se u nás děje


Kalendář akcí

V tuto chvíli nemáme naplánované žádné akce.

Celý kalendář

Rychlý kontakt

3. MŠ MOST – OP MŠ SOCHORA
Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
+420 476 448 841,842 nebo +420 731 181 064
ms.sochora@3msmost.cz