Login

Školní rok 2018/2019

PROVOZ MŠ:

Příchod dětí :6:00 - 8:00 
   
Odchod dětí :12:30 - 13:00po obědě
 14:30 - 16:00odpoledne

Příchod a odchod dítěte v jiném čase (mezi 6:00 a 16:00) je možný dle dohody s p.učitelkou.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Začíná : 03.09.2018
Končí : 30.08.2019
  
Podzimní prázdniny - ZŠ :29.10. - 30.10.2018
Vánoční prázdniny - ZŠ:23.12.2018 - 2.1.2019
Vánoční prázdniny - MŠ: 23.12.- 1.1.2019
Pololetní prázdniny - ZŠ: 31.1.2019
Jarní prázdniny - ZŠ: 11.3. - 17.3.2019
Velikonoční prázdniny - ZŠ:  18.4.- 19.4.2018
Hlavní školní prázdniny - ZŠ:29.6. - 1.9.2019
MŠ uzavřena:  

Vždy v době školních prázdnin - OMEZENÝ PROVOZ V MŠ.


ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platby za dítě v Mateřské škole od 1.9. 2018
pouze
bankovním převodemposílejte stravné a úplatu dohromady.

Číslo bankovního účtu : 78-7004340207/0100 

Platby:

variabilní symbol:
uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen (dle přihlášky ke stravování)
zadat jméno dítěte
(do zprávy pro příjemce)
celková platba pro jesle: 1 800,- Kč
(úplata 1200,- + stravné 600,-)
celková platba pro MŠ:    1 130,- Kč
(úplata 500,- + stravné 630,-)

Úplata pro školní rok 2018/2019:

     JESLE     1.200,- Kč
     MŠ              500,- Kč

Stravné (záloha na stravné):

      měsíčně 630,- Kč

přesnídávka                 8,50 Kč
oběd                           17,- Kč (pro 7leté 17,50 Kč)
odpolední  svačina       6,- Kč
celý den                      31,50 Kč (pro 7leté 32,- Kč)POJIŠTĚNÍ DĚTÍ V MŠ

  • Mateřské školy mají uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje kromě jiného i pojištění zdraví dítěte. 
  • Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (ustanovení § 422). Základní školy se oproti tomu řídí ustanoveními zákoníku práce.
  • Mateřské i základní školy zřízené městem Most mají pojištění odpovědnosti sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
  • Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
  • Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
  • Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu.
  • Úraz pak bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nedostane žádné pojistné plnění.


ZAČÁTKY VE ŠKOLCE

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1.   Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  2.   Zvykejte dítě na odloučení.
  3.   Veďte dítě k samostatnosti.
  4.   Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
  5.   Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  6.   Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
  7.   Plňte své sliby
  8.   Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  9.   Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
10.   Promluvte si s učitelkou

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Antonína Sochora

Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.

Antonína Sochora 2937/2
434 01 Most

Kontakty:

ředitelka:
+ 420 476 732 773
miroslava.samkova@sochora.ms-most.cz

ekonomka, budova MŠ:
+ 420 476 707 962
+ 420 731 181 064
iveta.duffkova@sochora.ms-most.cz

zástupkyně, budova jesle:
+ 420 476 707 912 - dočasně mimo provoz
jana.bravena@sochora.ms-most.cz


E-mail:
ms.sochora@sochora.ms-most.cz
ID schránky: tmuvxam
IČ: 49872214

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola a jesle Antonína Sochora, Most
Kuřátka
Kosíci
Koťátka
Myšičky
Motýlci
Žabičky
Berušky
HOME

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign