Login

Aktuality

Přejeme všem dětem krásné prázdniny, úžasné zážitky, hodně sluníčka odpočinku a pohody.

Školáčkům šťastný vstup do školy, hodnou paní učitelku a hodně dobrých kamarádů.

Kdykoli se Vám bude chtít,
přijďte se na nás podívat.

A po prázdninách se budeme moc těšit na všechny,
kteří ještě do školy nejdou.

Kolektiv MŠ


 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DO MŠ A SDP
NA ROK 2018 - 2019
NAJDETE VE SLOŽCE DOKUMENTY
------------------------------------------------------

NÁŠ BAREVNÝ TÝDEN

------------------------------------------------------------------------------
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Naše MŠ bude v době prázdnin uzavřena od
2. července 2018 do 3. srpna 2018.

Zápis dětí z MŠ Hutnická a MŠ Růžová na prázdniny se uskuteční
ve dnech 28.5. - 31.5. 2018 v době od 10,00 do 15,00.

Rodiče si náhradní školku vyřizují sami.
Termín zápisu uvádí každá školka na svých stránkách.
Nezapomeňte si vyžádat kopii evidenčního listu ve své třídě.
----------------------------------------------------------------------------

Slavnostní předání šeku od společnosti LIDL

Slavnostní předání šeku od společnosti LIDLVe středu dopoledne nám zástupci ze společnosti LIDL předali šek na pořízení zahradního altánu - přírodní učebny.
Šek za celou školku převzaly děti z Myšek a Berušek.
Máme ohromnou radost a velice děkujeme.
Děkujeme společnosti Lidl také za ovoce a sladkosti.
Podělíme se s ostatními kamarády ze školky.
-----------------------------------------------------------------

Projekt

Projekt

Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP projekt „Všichni společně“, reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001832.

Fyzická realizace projektu: 1.11.2016 - 31.10.2018
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu:

Číslo a název aktivity: I/2.1 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ. Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Číslo a název aktivity: I/2.3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP Čtenářská a Matematická pregramotnost, Inkluze. Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Číslo a název aktivity: I/2.4 - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ. Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

Číslo a název aktivity: I/2.6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ). Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Číslo aktivity: I/3.3 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, apod. V případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci, kde je součástí mateřská i základní škola, může být odborníkem i pedagog této základní školy.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Antonína Sochora

Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.

Antonína Sochora 2937/2
434 01 Most

Kontakty:

ředitelka:
+ 420 476 732 773
miroslava.samkova@sochora.ms-most.cz

ekonomka, budova MŠ:
+ 420 476 707 962
+ 420 731 181 064
iveta.duffkova@sochora.ms-most.cz

zástupkyně, budova jesle:
+ 420 476 707 912 - dočasně mimo provoz
jana.bravena@sochora.ms-most.cz


E-mail:
ms.sochora@sochora.ms-most.cz
ID schránky: tmuvxam
IČ: 49872214

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola a jesle Antonína Sochora, Most
Kuřátka
Kosíci
Koťátka
Myšičky
Motýlci
Žabičky
Berušky
HOME

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign