Aktuality

 Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí
(podle registračního čísla) je stanoven na 1. června 2017.
-------------------------------------------------------------
 

Akce k oslavě Dne dětí

29.5. pondělí - Divadlo v MŠ ( dopoledne ) 40,-

30.5. úterý     - Hopsík ( dopoledne ) 50,-

 1.6.   čtvrtek  - MDD na zahradě školy

                       Zahájení v 15,30

Program:

Vystoupení předškoláků a hostů
Zábavné soutěže pro děti a rodiče
Táborák – buřty s sebou
------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH - 2017

V době letních prázdnin bude MŠ Sochora uzavřena
       
od 24.7.2017  do 25.8.2017 (5 týdnů)

Pokud požadujete náhradní MŠ, vyzvědněte si u své učitelky na třídě kopii evidenčního listu svého dítěte.
V termínu od 12.6. do 16.6.2017 od 10.00 do 14.00 hod se dostavte do vybrané MŠ (Hutnická nebo Růžová) k vyplnění žádosti o přijetí.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

KE STAŽENÍ ZDEKE STAŽENÍ ZDE

------------------------------------------------------------------------------

Preventivní vyšetření zraku přístrojem Plusoptix

Vyšetření proběhlo v naší Mateřské škole ve dnech 17.3., 24.3. a 31.3. 2017. 
Pokud někdo vyšetření z jakýchkoliv důvodů nestihl, může se rodič dítěte
individuálně domluvit na tel. čísle 476 172 654  (oční oddělení v Mostě).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Všichni společně"

Projekt

Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP projekt „Všichni společně“, reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001832.

Fyzická realizace projektu: 1.11.2016 - 31.10.2018
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu:

Číslo a název aktivity: I/2.1 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ. Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Číslo a název aktivity: I/2.3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP Čtenářská a Matematická pregramotnost, Inkluze. Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Číslo a název aktivity: I/2.4 - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ. Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

Číslo a název aktivity: I/2.6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ). Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Číslo aktivity: I/3.3 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, apod. V případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci, kde je součástí mateřská i základní škola, může být odborníkem i pedagog této základní školy.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Antonína Sochora

Antonína Sochora 2937/2
434 01 Most

Telefon:

ředitelka:
+ 420 476 732 773

ekonomka, budova MŠ:
+ 420 476 707 962
+ 420 731 181 064

zástupkyně, budova jesle:
+ 420 476 707 912

Mobil:
+ 420 731 181 064
+ 420 739 243 682

E-mail: ms-sochora@s-i-t.cz

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Login
Mateřská škola a jesle Antonína Sochora, Most
Kuřátka
Kosíci
Koťátka
Myšičky
Motýlci
Žabičky
Berušky
HOME

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign